Zavolajte nám ešte dnes: +421 903 720 744

Prijímacie pohovory 2024/2025

29. 04. 2024 13:00 Riaditeľstvo školy

Pozri album

Našu Základnú umeleckú školu n.o. na Novohradskej ulici č. 2 v Lučenci, ako najväčšiu plno organizovanú ZUŠ novohradského, gemerského a malohontského regiónu aj v tomto roku navštevuje takmer 600 žiakov. Pre stály záujem štúdia na našej škole vedenie školy oznamuje, že prijímacie pohovory pre školský rok 2023/2024 budú v dňoch 29. a 30. apríla 2024 od 13:00 do 16:00 hodiny na riaditeľstve školy. Naše rady môžete rozšíriť v hudobnom odbore v oddeleniach klávesových, sláčikových, dychových, brnkacích, bicích nástrojov a hlasovej výchove. Ďalej v tanečnom odbore, v literárno-dramatickom odbore a vo výtvarnom odbore. TEŠÍME SA NA VÁS!

Naspäť