Zavolajte nám ešte dnes: +421 903 720 744

Poplatky

Výška mesačného poplatku za štúdium /školného/ sa uhrádza polročne.
Novoprijatí žiaci z prijímacích skúšok do 1. ročníkov prípadne do vyšších ročníkov platia jednorázový poplatok/ zápisné/ v sume 3 €
Typ štúdia Odbor Stupeň Poplatok (školné)
Prípravné štúdium
 • Hudobný
 • Výtvarný
 • Tanečný
 • Literárno-dramatický
15€ / mesiac
Základné štúdium individuálneho vyučovania Hudobný
 • I. stupeň
 • II. stupeň
16€ / mesiac
Základné štúdium kolektívneho vyučovania
 • Výtvarný
 • Tanečný
 • Literárno-dramatický
 • I. stupeň
 • II. stupeň
15€ / mesiac
Štúdium pre dospelých
 • Hudobný
 • Výtvarný
 • Tanečný
 • Literárno-dramatický
25€ / mesiac
Skrátené štúdium
 • Výtvarný
 • Tanečný
 • Literárno-dramatický
18€ / mesiac