Zavolajte nám ešte dnes: +421 903 720 744

Vianočný koncert ZUŠ 2015

10. 12. 2015 17:00 Divadlo Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec

Pozri album

Úsmevy i slzy dojatia Lučenec - 10. decembra 2015 sa v Divadle B. S. Timravy v Lučenci opäť spojili ľudia dobrej vôle. Tradičný Vianočný koncert pripravili pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy n. o. Lučenec na Novohradskej ulici číslo 2 (ZUŠ). Preplnenej sále v úvode koncertu riaditeľka ZUŠ Jana Kemeníková povedala : „Traja králi prišli privítať Ježiška a priniesli mu dary, my tiež chceme Ježiška privítať a ako dar mu venovať aj vám všetkým dnešný Vianočný koncert k čomu Vám prajem krásny umelecký zážitok..“ Na pódiu sa v dvojhodinovom programe postupne predstavili žiaci a pedagógovia všetkých umeleckých odborov – hudobného, výtvarného, tanečného a literárno- dramtockého . V úvode Komorný orchester ZUŠ navodil slávnostnú atmosféru originálnou úpravou skladby Magická láska. Koncert mal citlivo zostavenú dramaturgiu, ktorá sa niesla v duchu zamyslenia sa nad najkrajšími sviatkami roka na ktoré sa teší snáď každý človek. „Vianoce nám pomôžu uvedomiť si, čo robíme, čo robia ostatní, aby dni pokoja, lásky , porozumenia a mieru pretrvávali v našich srdciach nielen v dňoch sviatočných, ale aj v dňoch všedných - každý deň , ktorý nás v našom ďalšom živote čaká. Tak ako sa magicky koncert začal, tak aj magicky končil. Najväčšie emócie vytryskli pri záverečnej skladbe. Tichú noc spievali všetci. Na pódiu sa vystriedalo takmer 150 účinkujúcich. Podľa slov divákov, na tento úžasný Vianočný koncert budú ešte dlho spomínať .To len potvrdzuje, že umenie je mocná vladárka, ktorá otvára svoju náruč a ponúka neopísateľné zážitky z tvorby a interpretácie. Organizátor podujatia týmto vyjadruje svoje uznanie technickému personálu divadla za kvalitné audiovizuálne zabezpečenie koncertu. Ivan Macko

Naspäť